Esencja Istnienia

esencja istnienia

Opis gry:


Na Dalekim Wschodzie wśród szczytów gór znajduje się odcięty od świata klasztor, w którym poszukujący harmonii i prawdy mogą zbliżyć się do Esencji Istnienia. W tym miejscu każdego dnia mnisi i mniszki oddają się medytacji, kontemplacji i doskonaleniu się. Jak co 12 lat, w stronę klasztoru zmierza grupa poszukujących, która pragnie odnaleźć swoje miejsce w świecie. Przekraczając progi klasztoru młodzi adepci muszą zdecydować, czy odrzucą całą swą doczesność, by przenieść się na wyższy poziom samoświadomości - droga wiedzie tylko w jednym kierunku.
 

 

Autorzy: Katarzyna Karpińska, Anna Kowalska, Łucja Mańk

Liczba graczy: 25

Sposób zapisów:

Zapisy przed konwentem; zapisy na miejscu

Linki:

Dokument projektowy

Wydarzenie