top of page

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rejestracji uczestników Konwentu Larpart 2020, zgodnie z postanowieniami ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z udziału w Konwencie i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych.

bottom of page