top of page

// LUDZIE LARPARTA //

 FUNKCJE BOHATERSKIE

Poniżej lista funkcji bohaterskich, na które zbieramy chętnych podczas głównych zapisów. W zamian za pomoc przy festiwalu otrzymują:

 • Gwarancje miejsca na festiwalu

 • wejściówkę na całość festiwalu w cenie 110 zł

 • darmową fioletową koszulkę

 • wdzięczność!

To dzięki nim udaje się przygotować przestrzeń na zgłoszone punkty programu  - wspierają logistykę w tworzeniu scenografii, przygotowaniu przestrzeni, pracach fizycznych, obsłudze magazynu i pomaganiu przy programie.

 

DYŻURY: larparcięta posiadają grafik swoich dyżurów, oparty na ich preferencjach, rozliczany wg. punktów programów (nowość w tym roku!). Podczas dyżurów noszą fioletowe koszulki. 

UWAGA: Nie są organizatorami, osobami decyzyjnymi, ani osobami, które sprzątają.

DLA KOGO: Ściśle współpracują z logistyką i programem Larparta

Osoby współpracujące z Festiwalem, które robią dokumentację zdjęciową wybranych punktów programu


DYŻURY: fotografowie tworzą dokumentację konkretnych punktów programu, grafik ustalany z wyprzedzeniem


UWAGA: zostanie ogłoszona polityka publikacji wizerunku. Upoważnieni fotografowie mają prawo wejść na zamknięty punkt programu i robić na nim zdjęcia w porozumieniu z organizatorami i/lub MG. 


DODATKOWO OTRZYMUJĄ: miejsce w domku


DLA KOGO: dla wszystkich, ale fotografowie najbliżej współpracują z Twórcami i organizatorami

 // Inni ludzie zaangażowani w Larpart //

Larpart to inicjatywy oddolne i funkcje bohaterskie
Jesteśmy otwarci na wszelkie inne inicjatywy oddolne i aktywności!


Larpart to ciągła wzajemna współpraca, cały czas zachęcamy do drobnych wzajemnych pomocy, małych cichych bohaterów którzy w swej codzienności pomogą nam i innym uczestników co roku szukamy między innymi osób które:

 • oprowadzić nowe osoby po terenie Festiwalu  

 • pokażą cały teren Przystanku Alaska (plaże, lokacje w terenie).

 • uczestnika festiwalu, co poprowadzi spotkania o zasadach koegzystencji na konwencie. 

 • opiekunów domku ciszy, warsztatu golemów

 • osoby zarządzające zamówieniami obiadów dowożonych na teren festiwalu

 • innych ludzi, którzy zechcą coś zrobić dla wspólnego dobra
   

 // LARPART TO WSPÓLNOTA //

Skład ekipy organizatorskiej się zmienia, ale nic z tego by się nie odbyło gdyby nie serce Larparta, czyli Wy, drodzy uczestnicy i wasz entuzjazm, zaangażowanie i autentyczność. Każdego roku nas zachwycacie. Tworzymy magię!

// ORG TEAM // 

Larpart to wydarzenie non-profit, robione w czasie wolnym osób je organizujących. Organizatorzy w większości wywodzą się ze środowiska festiwalu. Co roku zapraszamy chętne nowe osoby do współorganizowania tego wydarzenia.

bottom of page