top of page

REGULAMIN

 1. Larpart (w dalszej części regulaminu zwany konwentem) jest wydarzeniem poświęconym larpom, organizowanym przez osoby prywatne (zwane dalej organizatorami), w oparciu o partycypację w kosztach finansowych i niefinansowych wszystkich uczestników konwentu.

 2. Konwent organizowany jest na zasadach Non-Profit. Wydarzenie odbywa się na terenie Przystanku Alaska, w Gliśnie Wielkim. W czasie konwentu oprócz niniejszego regulaminu i opisanych dokumentów, obowiązuje regulamin miejscowy.

 3. Uczestnicy konwentu zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, polityki covidowej, przepisów przeciwpożarowych i innych regulaminów obowiązujących w miejscach stanowiących obszar konwentu, oraz wytycznych porządkowych wydawanych przez organizatorów.

 4.  Konwent kierowany jest do osób pełnoletnich.

 5. Osoby w wieku poniżej 18 roku życia nie mogą uczestniczyć w konwencie (wyjątek stanowi sytuacja, kiedy uczestnikiem konwentu jest również prawny opiekun takiej małoletniej osoby, a jej udział zostanie omówiony z organizatorami poprzez kontakt na mail konwent.larpart@gmail.com).

 6. Uczestnicy chcący przyjechać na konwent ze zwierzęciem muszą zgłosić wcześniej ten fakt do organizatorów poprzez mail konwent.larpart@gmail.com

 7.  Uczestnik przyjeżdżający ze zwierzęciem na konwent zobowiązany jest przestrzegać wszystkich wytycznych organizatorów w zakresie opieki i kontroli nad zwierzęciem, oraz zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań by jego zwierzę nie było uciążliwe dla innych uczestników konwentu.

 8.  W przypadku naruszenia wytycznych organizatora w zakresie opieki nad zwierzęciem, albo w wypadku gdy zachowanie zwierzęcia będzie uciążliwe dla innych uczestników konwentu, uczestnik będzie proszony o wywiezienie zwierzęcia poza teren konwentu.

 9. Uczestnicy konwentu zobowiązani są do wpłacenia składki na pokrycie kosztów związanych z jego organizacją. Administracją finansów zajmuje się Stowarzyszenie Liveform.

 10. W ramach składki organizatorzy zobowiązani są do zapewnienia uczestnikom miejsca biwakowego, dostępu do ujęcia wody, dostępu do toalet, wywozu śmieci. Dodatkowo zobowiązują się do organizacji gier, larpów i innych atrakcji przewidzianych w programie konwentu.

 11. Od momentu przyjazdu aż do opuszczenia terenu imprezy każdy z uczestników ponosi za swoje postępowanie pełną odpowiedzialność prawną i finansową. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe podczas trwania konwentu. Organizatorzy nie ponoszą też odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe zdarzenia lub wypadki będące zwykłym następstwem udziału w konwencie.

 12. Uczestnicy opłacają ubezpieczenie NNW we własnym zakresie.

 13.  Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne robienie zdjęć i nagrywanie filmów z jego udziałem przez podmiot uprawniony przez Organizatora, nieodpłatne utrwalanie jego wizerunku oraz jego nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie w celach promowania konwentu.

 14. Uczestnicy zobowiązany jest do traktowania siebie nawzajem z szacunkiem. Nękanie fizyczne lub słowne w jakiejkolwiek formie jest zakazane. Jeżeli jakikolwiek uczestnik poczuje, że jego granice zostały w jakikolwiek sposób naruszone, może to zgłosić do Organizatorów.

 15.  Uczestnicy konwentu zobowiązani są do utrzymania porządku w miejscu biwakowania, domkach mieszkalnych, oraz w przestrzeni wspólnej konwentu.

 16.  Rozbijanie namiotów poza przestrzenią wskazaną przez organizatorów jest zabronione

POLITYKA
COVIDOWA

REGULAMIN
ZWIERZAKOWY

W ubiegłym roku na terenie Alaski mieliśmy przypadki osób z koronawirusem i kilka niekomfortowych sytuacji z tym związanych. W związku z tym publikujemy z wyprzedzeniem politykę covidową na konwencie na ten rok. Wytyczne będą aktualizowane zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.

Profilaktyka

 1. jeśli masz taką możliwość, tydzień przed przyjazdem unikaj dużych skupisk ludzkich

 2. jeśli nie czujesz się dobrze, opóźnij swój przyjazd, nie przyjeżdżaj chory_a!

 3. covid przypominać może zwykłą grypę, lub przeziębienie, ale to nie znaczy, że ktoś inny, kogo możesz potencjalnie zarazić nie będzie go przechodzić o wiele ciężej

 4. przypominamy, że wszyscy uczestnicy zobowiązani są wykupić sobie ubezpieczenie NNW na czas trwania konwentu, niektórzy ubezpieczyciele mają dodatkowe opcje na wypadek zachorowania na covid

Praktykalia 

 1. jadąc na konwent miej przy sobie maseczki ochronne i test na covid (najlepiej na covid, grypę i VRS) lub przeznaczone na to fundusze

 2. zapewnimy miejsce na izolatkę dla osób, u których wynik testu będzie pozytywny

Choroba na Alasce

 1. jeżeli źle się czujesz i istnieją przesłanki, że to może być covid, autoizoluj się, noś maseczkę przy uczestnikach i zrób test

 2. jeżeli wynik jest negatywny, ale masz objawy choroby, wciąż prosimy o trzymanie dystansu, noszenie maseczki i zwykły ludzki rozsądek

 3. jeśli ktoś z organizatorów poprosi Cię o zrobienie testu, zrób test - niestety brak wykonania testu może skutkować odmową wstępu na punkty programu

 4. Konwentowicze, którzy nie czują się komfortowo przy chorej osobie mogą ją prosić o trzymanie dystansu, oddalenie się, mogą zgłaszać sprawę do organizacji celem wyklarowania sytuacji

Covid na Alasce

 1. o pozytywnym wyniku NIEZWŁOCZNIE poinformuj organizatorów! Jest to bardzo ważne byśmy mogli poinformować inne osoby uczestniczące z Tobą w punktach programu o ewentualnym kontakcie z wirusem. Brak zgłoszenia choroby organizatorom to żółta kartka dla uczestnika.

 2. jeśli masz covid, NIE POWINIENEŚ uczestniczyć w punktach programu

 3. jeśli masz covid, NIE POWINIENEŚ KORZYSTAĆ  z przestrzeni wspólnych, zostań w przestrzeni, która jest wyznaczona na izolatkę

 4. jeśli test jest pozytywny będziemy Cię prosić o OPUSZCZENIE KONWENTU w miarę możliwości

 5. opuszczenie konwentu z powodu choroby nie jest powodem dla zwrotu kosztów wejściówki

Dbajmy o siebie nawzajem!

Na Alasce psy mogą przebywać, ale z ograniczeniami.

 • - pobyt płatny zgodnie z cennikiem bezpośrednio u właścicieli Przystanku Alaska

 • - właściciel pupila odpowiada za szkody wyrządzone przez pupila

 • - w razie powtarzających się problemów i skarg innych gości – należy się liczyć ze skróceniem pobytu.


NOCLEG:

 • - Jeśli śpisz w domku z pupilem pobyt musi być uzgodniony z resztą domku.

 • - jeżeli pupil jest w domku – powinien zachować względny spokój i ciszę. Dbaj o komfort tych za ścianą albo w domku obok, 

 • - stale mokry zwierzak, który ma intensywny zapach ze względu na wiek, chorobę lub inne kwestie, powinien zamieszkać w namiocie

 • - Jeżeli śpisz w namiocie, jest oddzielne pole namiotowe wydzielone dla tych co są z pupilem

PUNKTY PROGRAMU:

 • - pupil nie ma wstępu na larpy i inne punkty programu, chyba że zostanie to wcześniej uzgodnione z organizatorem i prowadzącymi. Punktem programu są też wieczorne imprezy.


PRZESTRZEŃ WSPÓLNA:

 • - pupil musi zawsze być z Tobą lub innym opiekunem.

 • - na szeroko pojętym podwórku oraz plaży – ma być zapięty i pod kontrolą

 • - na polach albo w lesie o ile nie ma ludzi w pobliżu - może być puszczony luzem

 • - Jeżeli ktoś poprosi Cię o trzymanie pupila z dala od niego, zastosuj się do prośby.

 • - psy nerwowe, zestresowane nie powinny przebywać blisko dużych skupisk ludzi, prosimy o trzymanie przynajmniej kilkumetrowego dystansu

 • - jeśli pupil jest głośnym, ujadającym stworkiem, który ujada bo… – takowy właściciel wraz ze zwierzakiem proszony jest o samoistne opuszczenie podwórka (centrum Alaski) bo takowy hałas męczy.

SZKODY:

 • - jeśli się załatwi na podwórku albo na ogólnych ścieżkach – prosimy o usunięcie poza teren podwórka

 • - jeśli kopie dołki – właściciel je zasypuje nim ktoś podkręci sobie kostkę

 • - jeżeli pupil jest mokry, bo pływał, prosimy wytrzyj go zanim dołączycie do reszty uczestników konwentu


I NA KONIEC:

 • - w przypadku jawnego niestosowania do naszych próśb zwierzak może zostać wykluczony również z przyszłorocznych imprez przez nas organizowanych

 • - dbajmy o siebie nawzajem i bądźmy odpowiedzialnymi właścicielami. Należy się zastanowić – CZY ABY NA PEWNO chcecie brać ze sobą swojego pupila i czy wy odpoczniecie mając go z sobą? I czy inni nie wywiozą was z pupilem na taczce?

~Larpart Crew wraz z ekipą Chiefa

podpisano,

LARPART Crew

bottom of page