top of page

Narzędziowanie narzędzi larpa

#wiedza #larpy #mechaniki

Narzędziowanie to tworzenie i wdrażanie w strukturę larpa mechanizmów oraz narzędzi dla uczestników. Spotkajmy się, by odkryć, co może być narzędziem w naszych projektach i jak ich użyć zgodnie z naszymi potrzebami.

AUTORZY:

Andrzej Pierzchała

PROWADZĄCY:

Andrzej Pierzchała

DATA GRY:

środa, 3 lipca 2024 11:00:

CZAS TRWANIA:
Ilość miejsc:
Format zapisów:

2h, kiedykolwiek

2-20os.

Warsztaty mają na cele pokazanie jak świadomie wykorzystywać bardziej i mniej oczywiste elementy składowe larpa. Nie mają fancy elementów ani nic nietypowego. Omawiają jednak mało ruszane segmenty projektowania.

ZAPISY.png

DESIGN DOC.png

TRIGERY:

bottom of page